Vedno več podjetij in uporabnikov se odloča tudi za nov operacijski sistem Microsoft Windows 10 in orodja družine Microsoft Office 2016. Zaradi izkazanih potreb po hitrem in učinkovitem usposabljanju uporabnikov za delo v novem operacijskem sistemu in z novimi programi, smo se odločili, da ponudimo naslednja izobraževanja:

  • Operacijski sistem Microsoft Windows 10
         V celoti
  • Microsoft Office 2016
         V celoti
  • Prehod iz prejšnje različice 2016
         Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Izobraževanja potekajo pri vas na domu, za večje skupine pa v opremljeni predavalnici.
Izobraževanja so lahko celodnevna, dopoldanska, popoldanska ali večerna. Termin prilagodimo želji naročnika.
Program in obseg prilagajamo vašim potrebam in znanju slušateljev.
Izobraževanja so zato lahko zelo različnih trajanj - od enodnevnih do tedenskih. Pripravimo lahko tudi izobraževanja z vnaprej dogovorjeno tematiko glede na potrebe naročnika. Izvajamo individualna izobraževanja za vodstvene delavce na vaši lokaciji ob kateremkoli času.

Za prijave nas kontaktirajte!

tel. št. 031 878 991

Email: info@isitemi.si